07/08/2016

Købsbetingelser

Købsbetingelser
Ved køb af ydelser og produkter hos Powerinside.dk (CVR. nr. 36175761, karina@powerinside.dk) gælder disse forretningsbetingelser – medmindre andet er aftalt skriftligt.

 

Afholdelse, ændring og aflysning
Powerinside.dk har ret til med 24 timers varsel, at ændre tidspunktet for købte ydelser eller sessioner. Ved 1:1 sessioner aftales et nyt tidspunkt. Ændringer giver ikke ret til tilbagebetaling af betalte beløb.

Powerinside.dk har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). Powerinside.dk er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye men kan vælge at gøre det. Siger du ja til et tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for, at møde op/ ringe op/ logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for, at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

 

Betaling og betalingsbetingelser
Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms
Ved kortbetaling er du selv ansvarlig for at give os besked, hvis du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.
Alle typer af 1:1 sessioner skal betales fuldt ud ved aftalens indgåelse. Online forløbet kan dog også betales i rater. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende.
Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.
Ved forsinket/udebleven betaling tillægges morarente i henhold til Rentelovens regler.

Ved køb af Online Produkter forpligter du dig til at betale det fulde beløb uanset om du ikke kommer igang eller om du vælger at stoppe undervejs og uanset årsag.

 

Datapolitik
Powerinside.dk indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsmailen. Formålet med indsamlingen er, at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Powerinside.dk har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på ovennævnte e-mail adresse.

 

Ansvarsbegrænsning
Ethvert erstatningsansvar, som Powerinside.dk eller Karina From måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Powerinside.dk eller Karina From skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Powerinside.dk eller Karina From har handlet simpelt uagtsomt. Powerinside.dk eller Karina From’s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Køber tager fuldt ansvar for det han/hun vælger at gøre i forhold til den information KarinaFrom.dk eller Karina From giver.

 

Rettigheder
Powerinside.dk har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.
Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Powerinside.dk’s virksomhed. Powerinside.dk’s og Karina From’s navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

 

Læs også vores Privatlivspolitik her:
https://powerinside.dk/privatlivspolitik/

Call Now Button