Kognitiv terapi

Kognitiv terapi kan hjælpe dig, som genkender mindst én af disse udsagn:

🔵 Jeg har tankemylder

🔵 Jeg føler mig styret af bekymringer og negative tanker

🔵 Jeg føler mig ofte handlingslammet eller fastlåst i gamle mønstre

🔵 Jeg oplever at jeg har svært ved at slippe ubehagelige følelser

🔵 Jeg er bange for hvad andre tænker om mig

🔵 Jeg har lavt selvværd

🔵 Jeg oplever stress eller uro i mine relationer til andre

🔵 Jeg har/har haft stress, angst eller depression

🔵 Jeg savner mere ro og glæde i mit liv

Jeg har bla. hjulpet andre klienter til:

✅ At slippe tankemylder og få mere ro i hovedet

✅ At opleve færre bekymringer og flere positive tanker

✅ At regulere og slippe ubehagelige følelser når de opstår

✅ At ændre gamle handlemønstre til nye støttende handlemønstre

✅ At hvile mere i sig selv og tro på sig selv og egne evner

✅ At få et højere selvværd og være mere “ligeglad” med hvad andre tænker

✅ At få mere ro og harmoni i relationerne

✅ At få mere livsglæde og større livskvalitet generelt

Hvad betyder kognitiv terapi?

I kognitiv terapi arbejder man med, hvad man tænker (både om sig selv og om andre) samt de udfordringer man oplever.

Dine tanker har en direkte påvirkning på dine følelser, så når du oplever mange bekymrende eller negative tanker, så vil du også opleve mange negative og ubehagelige følelser.

Kognitiv terapi hjælper dig med at blive i stand til at tænke, føle og handle på en anden måde, så du bliver mere glad for dig selv og for dit liv.

Hvordan arbejder man med kognitiv terapi?

I kognitiv terapi hjælper jeg dig med at blive mere bevidst om hvad du tænker om dig selv og om andre samt hvordan dine tanker påvirker dine følelser, din krop og ikke mindst din måde at handle på.

Gennem samtalerne arbejder vi med at slippe de gamle negative tanker, som begrænser dig og som lige nu fastholder dig i gamle handlemønstre.

Måske tvivler du hurtigt på dig selv og dine evner til at løse den situation du står i?

Måske oplever du, at de negative tanker overtager dig og hiver dig ned i et sort hul?

Måske har du svært ved at turde handle, fordi følelserne er for ubehagelige?

Uanset hvad du oplever, så kan kognitiv terapi gøre en afgørende positiv forskel for hvordan du tænker, føler og handler i dit liv.

Hvad kan kognitiv adfærdsterapi?

I kognitiv terapi arbejder vi som sagt ikke kun med dine tanker – vi arbejder også meget med din adfærd – altså den måde du handler på (eller ikke handler på).

Det hele hænger sammen og de påvirker alle hinanden:

Tanker – Følelser – Adfærd – Krop

Før du kan ændre noget, er du nødt til at blive bevidst om, hvad der lige nu påvirker dig negativt. 

Kognitiv adfærdsterapi gør dig mere bevidst om, hvordan selvkritiske og negative tanker påvirker dig og dine handlemønstre. 

Det vil blive tydeligt for dig, hvilke tanker og handlinger, der fastholder dig i de  udfordringerne du har. 

Ved at ændre dine tanker bliver du i stand til at ændre din adfærd og dine følelser – og det er lige præcis det jeg hjælper dig med.

Hvad er kognitive samtaler – hvordan foregår forløbet?

Jeg sammensætter altid forløbet, så det passer præcist til dig og dine behov. Det kan være meget forskelligt hvor ofte samtalerne ligger samt i hvor lang en periode, men som regel vil vores samtaler foregå med et par ugers mellemrum i en periode på ca. 3 måneder.

Du behøver ikke at forberede dig inden vores første samtale – jeg tager udgangspunkt i hvor du er og hvilke tanker, følelser og udfordringer du oplever.

Hvordan hjælper jeg med kognitiv terapi?

Vi oplever alle sammen “bump på vejen” gennem livet. Ingen af os slipper for svære situationer, udfordringer eller livskriser. 

Det der er afgørende for hvordan, hvor hurtigt og hvor styrkede vi kommer igennem dem er, hvordan vi tænker og føler omkring de udfordringer der kommer samt hvordan vi tænker om os selv og vores egne evner til at løse dem.

Jeg giver dig konkrete redskaber og øvelser som du kan bruge mellem vores samtaler, så du får integreret det du lærer i dit liv:

 1. Først og fremmest hjælper jeg dig med, at blive bevidst omkring hvorfor du
  oplever tankemylder, negative tanker, bekymringer samt andre ubehagelige følelser (fx. stress, angst, depression, lavt selvværd osv.) samt hvorfor du handler som du gør.
  Vi er nødt til at blive bevidste om hvilke tanker, følelser og handlemønstre vi har, som indtil nu har fastholdt os de udfordringer vi oplever.  
 2. Derefter hjælper jeg dig med hvordan du får sluppet tankemylder samt hvordan du får ændret begrænsende og selvkritiske tanker til positive støttende tanker.
  Du får konkrete redskaber til at regulere dine tanker, så du kan slippe tankemylder, tro mere på dig selv og dine egne evner samt få et højere selvværd.
 3. Jeg vil lære dig hvordan du får mere følelsesmæssig fred (og mere ro i kroppen), så du oplever mere overskud og glæde i dit liv. 
  Du får konkrete øvelser til, hvordan du forløser ubehagelige følelser når de opstår, samt hvordan du får skabt flere positive følelser.
 4. Jeg afklarer sammen med dig hvad du helt konkret skal handle på. Hvilke handlemønstre har indtil nu har fastholdt dig i dine udfordringer og hvordan skal du ændre i dine handlemønstre for at blive glad og tilfreds med dig selv og dit liv.

Hvad kan du forvente at få ud af kognitiv terapi hos mig?

Du vil opleve en verden til forskel når du bliver bevidst omkring hvilke tanker og handlinger, som indtil nu har holdt dine udfordringer ved lige.

 

Allerede efter første samtale vil du være meget klogere på hvordan du skaber positive ændringer i dine tanker og slipper gamle destruktive handlemønstre.

Jeg lærer dig hvordan du ændrer den måde du forholder dig til de svære situationer, som tidligere har været eller som kan opstå i dit liv. 

Du vil opleve, at når du får hjælp til at ændre dine tanker til mere positive støttende tanker (i stedet for negative og begrænsende tanker), så vil dine følelser også ændre sig og du vil blive i stand til at handle på en helt anden måde end tidligere.

Book en gratis telefonisk samtale

Book en gratis telefonisk samtale og hør hvordan jeg kan hjælpe dig. Skriv gerne dato og tidspunkt der passer dig bedst. Din henvendelse behandles selvfølgelig 100% fortrolig.

  Karina Nissen